Zobacz

Jakie pliki

do druku?

• FORMAT ZAPISU PRACY:

– PDF 1.3 zgodny z Acrobatem 4 (zalecany),

– TIF spłaszczony bez warstw, kanałów alfa czy kolorów spotowych w rozdzielczości 300dpi,

– CorelDraw maksymalnie do wersji X6 z tekstami zamienionymi na krzywe, bez soczewek, warstw, przejść tonalnych, cieni, przezroczystości.

PRZYGOTOWANIE PLIKÓW DO DRUKU OFFSETOWEGO:

• Projekt wyśrodkowany na stronie w skali 1:1. • Spady po 2 mm z każdej strony • Rozdzielczość bitmap 300–350 dpi (rozdzielczość niższa niż 250 dpi może niekorzystnie wpłynąć na jakość drukowanych obiektów, a powyżej 350 dpi nie powoduje poprawy jakości, niepotrzebnie natomiast zwiększa rozmiar pliku). • Przestrzeń koloru CMYK (w przypadku dostarczenia pracy zawierającej RGB, końcowy wydruk może być niezgodny z oczekiwaniami Klienta).
Przekazując dane niezgodne z przestrzenią barwną wymaganą w tej specyfikacji, Klient zgadza się na wykonanie konwersji do CMYK i ponosi odpowiedzialność za wszystkie odstępstwa barwne z tego tytułu. • Do miejsc, których kolorystykę Klient uznał za ważną i konieczną do odwzorowania w największym stopniu, wskazany jest proof cyfrowy. Drukarnia na życzenie Klienta może wykonać proofy w cenie 90 zł netto za format A3. Klient, który rezygnuje z wydruku próbnego, akceptuje, że docelowe kolory mogą odbiegać od kolorów widzianych na monitorze. • Zamówienie musi być zgodne z kolorami umieszczonymi w plikach. Używanie kolorów dodatkowych Pantone powinno być wyraźnie zaznaczone w zleceniu. • Bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bitów na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności. • Teksty zamienione na krzywe. • Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze dla krojów jednoelementowych 8 pkt, a dla krojów dwuelementowych 10 pkt. • Grubość lini – minimum 0,2 pkt. • Odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm). • Czarne teksty prosimy budować tylko z czerni czyli: (C-0%, M-0%,Y-0%, K-100%) • Białe elementy muszą mieć WYŁĄCZONY nadruk (overprint). • Jeżeli w projekcie występują linie cięcia, to powinny się znajdować poza obszarem brutto. • Wykrojnik należy nałożyć na projekt (kolor dla wykrojnika np. Pantone lub inny nie występujący w pracy z włączonym nadrukiem – overprintem). • Dostarczone pliki powinny być już po ostatecznych korektach tekstowych. • Za termin dostarczenia materiałów uważa się pliki ostateczne, nie wymagające jakichkolwiek korekt. Wszelkie zmiany dokonywane po uruchomieniu produkcji spowodują opóźnienie druku, za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności. • W przypadku poprawek w pliku dokonanych przez Drukarnię na życzenie Klienta, Drukarnia może doliczyć do zlecenia kwotę w wysokości równej iloczynowi czasu pracy poświęconego na wprowadzenie poprawek i stawki 50 zł/godzinę netto. • Drukarnia dołoży wszelkich starań, aby zlecenia realizowane były zgodnie z założeniami technicznymi i były wolne od błędów.

Drukarnia nie ponosi jednak odpowiedzialności za:

1. Niezgodność kolorów, jeśli nie został wykonany wzorzec kolorystyczny.

2. Błędy powstałe przy druku z plików otwartych.

3. Treść zawartą w plikach (błędy ortograficzne, stylistyczne, rzeczowe itp.).

Zapraszamy!